Инвестор болуу

Инвестициялык потенциалы Investor

7.1 млрд сом

салым мүмкүн болгон долбоорлор

38

долбоорлор каржылоону кабыл алды.

36 Млн сом

долбоорлорду ишке жайгаштырылган.

203

мүмкүн болгон салым салым.

Кайра чалуу.